• Čemernianská 43, Vranov nad Topľou
  • info@andalusiakuechen.com

00421 - (0)948 /919 277

KVALITA

ELICA dosahuje v súčasnosti pozoruhodne vysoký štandard kvality v oblasti výroby aj služieb, ktorých rozsah siaha od logistiky k technológiám komunikačných systémov.

Kvalita vo všetkých oblastiach.

Absolútna kvalita.

VÝSKUM

Dôležitosť, ktorú ELICA venuje výskumu, priniesla výsledky v podobe zníženia hluku , spôsobu odsávania vzduchu, inovačných ovládačov a automatizácie, práve tak aj v podobe investícii do ľudských zdrojov a infraštruktúry, hardweru a softweru. ELICA vníma výskum ako spôsob hľadania nového pokroku v zhotovení, v inovácii a bezpečnosti