• Čemernianská 43, Vranov nad Topľou
  • info@andalusiakuechen.com

00421 - (0)948 /919 277

Týmto Vám oznamujeme
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,